Manifest

ForeningenSydhavnen

Foreningens formål er at fremme bevarelsen og udviklingen af Slagteriet, Kulbroen og Gasværket på Sydhavnen i Aarhus som dynamisk udviklingsområde med lave huslejer og stor frihed til selv at forme lokalernes indretning og udformning. Foreningen varetager ikke enkelte medlemmers interesser, men arbejder for at hele området bevares til gavn for Aarhus som by, idet foreningen anser det som en vigtig del af en storby at kunne facilitere og møde de behov der findes hos nye og voksende iværksættere og de kreative producerende der har behov for et miljø hvor rammerne ikke er faste og forhåndsdefinerede, men kan præges og formes efter behov.